Aktualności 2013 rok

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 grudnia 2013 roku

 • W dniu 18 grudnia 2013 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W trakcie spotkania członkowie Rady dokonali analizy celów i działań, które mają być ujęte w „Programie dotyczącym wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda”

 • Zjawisko przemocy stosowanej wobec dzieci jest problemem powszechnym i niezwykle istotnym w kontekście społecznego i instytucjonalnego reagowania. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, starając się wyjść naprzeciw permanentnym potrzebom edukacji w obszarze problemu w dniach 9, 14 i 16 grudnia 2013 r. w siedzibie ROPS zorganizował warsztaty pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

 • W dniu 12 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz Dyrektor ROPS wraz z kierownikiem Obserwatorium Integracji Społecznej Panią Emilią Gołaszewską poinformowały o celu oraz harmonogramie spotkania. W dalszej kolejności Kierownik […]
  Przeczytaj całość »

 • Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „Profilaktyka z Bakcylem”

 • W dniu 13 grudnia w Hotelu Trio w Białymstoku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, Konkursu „Profilaktyka z Bakcylem”. Konkurs stanowił przedsięwzięcie z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a jego misję określiła potrzeba wsparcia konstruktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa podlaskiego. […]
  Przeczytaj całość »

 • Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziców z województwa podlaskiego

 • W dniu 7 grudnia 2013 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował „Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziców z województwa podlaskiego”. Spotkanie odbyło się w Polskim Związku Niewidomych Okręg Podlaski przy ul. Białej w Białymstoku. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących  do uczestnictwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych w terminie od 8 listopada 2013 r. do 21 listopada 2013 r. dodatkowych konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018. Informacja jest dostępna także na stronie BIP UMWP oraz www.wrotapodlasia.pl Plik do pobrania: Sprawozdanie z […]
  Przeczytaj całość »

 • II edycja Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej

 • Zapraszamy samorządy wojewódzkie oraz gminy i powiaty realizujące ciekawe inicjatywy, które mają dawać trwałe wsparcie rodzinom i pomagać rozwiązywać ich problemy do udziału w II edycji Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Konkurs ma na celu upowszechnienie i wyróżnianie lokalnych rozwiązań, które likwidują bariery, jakie stają na przeszkodzie realizacji marzeń młodych Polaków […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do projektu „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”

 • Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza studentów oraz absolwentów studiów wyższych do udziału w programie wolontariackim pn.: „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu ”. Program daje możliwość zrealizowania własnego projektu, udziału w  atrakcyjnych warsztatach, wizytach studyjnych w instytucjach kultury oraz szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych kompetencji. Nabór do programu trawa do 13 grudnia 2013 […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji celów regionalnych województwa podlaskiego w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności - EDYCJA 2014"

 • ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 I 3 Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)   do zgłaszania uwag dotyczących celów regionalnych województwa podlaskiego, na które podmioty uprawnione będą […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Dni Seniora w Dąbrowie Białostockiej – 27 listopada 2013 r.

 • Podlaskie Dni Seniora w Dąbrowie Białostockiej – 27 listopada 2013 r.W dniu 27 listopada 2013 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury z Dąbrowy Białostockiej, zorganizował Podlaskie Dni Seniora. Spotkanie odbyło się w Kinie „Lotos” w Dąbrowie Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Kazimierz Baszko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Elżbieta Rajewska –Nikonowicz, Dyrektor […]
  Przeczytaj całość »

 • Nagrody w Dniu Pracownika Socjalnego 21.11.2013 r.

 • Nagrody w Dniu Pracownika Socjalnego 21.11.2013 r.W dniu 21 listopada 2013 roku, Podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn wręczyła nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013. Towarzyszyła jej Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS. List otwarty do pracowników socjalnych wystosował również Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Nagrody są przyznawane każdego roku […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda” skierowane do kadry przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza kadrę przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda” organizowanych w następujących terminach: 9 grudnia 2013 r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00 14 grudnia 2013 r., (sobota) w godz. […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne warsztaty twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – 14 listopada 2013 r.

 • W dniu 14 listopada 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie zorganizował warsztaty pisarskie dla osób powyżej 60 roku życia. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu województwa podlaskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i innych organizacji pozarządowych. Pięciogodzinne spotkanie warsztatowe […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spektakl pn."Teatr i taniec migany", 18 listopad 2013 r., godz. 19, WOAK SPODKI

 •   Materiały do pobrania: PLAKAT
  Przeczytaj całość »

 • RAPORT - „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego - wielowymiarowa analiza”

 • Prezentujemy Państwu wyniki najnowszego badania „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”. Przedmiotowy raport jest efektem dwóch badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Pierwsza część materiału prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Zaprezentowana analiza dotyczy roku 2011 i określa stopień zagrożenia ubóstwem mieszkańców […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018 uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Ustawa […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w projekcie „Od pomysłu do sukcesu”, skierowanego do osób fizycznych z powiatów: m. Białystok, białostockiego, sokólskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Od pomysłu do sukcesu”. Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca czerwca 2015 r., grupy 90 osób spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar podregionu […]
  Przeczytaj całość »

 • INFORMACJA O PROGRAMIE „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że wzorem lat ubiegłych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i niebezpiecznych zachowań „Razem bezpieczniej” istnieje możliwość dofinansowania w 2014 r. projektów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (których zadania statutowe odpowiadają obszarom objętym ww. programem). Projekty mogą być realizowane w […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 25 października 2013 r. zorganizował konferencję pn. „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej”. Konferencja była skierowana do instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i władz wojewódzkich. Celem konferencji było przedstawienie skali ubóstwa na terenie województwa podlaskiego oraz zaprezentowanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ?”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 16 października 2013 roku wojewódzką konferencję pn. „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ?” Jedną z najważniejszych rzeczy jakie może zrobić kobieta dla swego nienarodzonego jeszcze dziecka jest codzienne przyjmowanie kwasu foliowego. Kwas foliowy jest witaminą z grupy B, która ochrania rozwijający się płód przed powstaniem wad wrodzonych mózgu […]
  Przeczytaj całość »

 • Informator dla samorządów „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?” opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz samorząd Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina

 • Ministerstwo wspólnie z samorządami: Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+ przygotowało poradnik dla samorządów  „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”. Znajdują się w nim m.in. wskazówki, jak – krok po kroku – wprowadzić kartę w samorządach, a także sprawdzone pomysły, jak najlepiej ją zastosować. Opisano w nim również doświadczenia samorządów, które […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w bezpłatnych warsztatach twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego - 14.11.2013 r.

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają osoby powyżej 60 roku życia do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach pisarskich. Termin: 14 listopada 2013 r, godz. 10.00 – 14.00. Miejsce: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7  Warsztaty twórczego pisania są przeznaczone […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z Fundacją Aktywizacja zapraszają na konferencję „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”, która odbędzie się 17 października 2013 r., w godz. 11:00 – 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Spotkanie skierowane jest do […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja ”Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej.”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach zadania ”Wsparcie Regionalnych Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, Projekt ”Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” Działanie 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizuje konferencję pn. ”Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

 • W dniu 8 października 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował spotkanie Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018. Tematem przewodnim spotkania była aktualizacja dokumentu Strategii oraz czterech programów wojewódzkich: 1)    Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013; 2)    Programu przeciwdziałania narkomanii w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie dla pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz pielęgniarek ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego na konferencję nt. „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ ?” 16 października 2013 r.

 • Rozszczep kręgosłupa jest bardzo poważną wrodzoną wadą rozwojową. Powstaje we wczesnym etapie życia płodowego dziecka, w pierwszym trymestrze, a najczęściej już w trzecim tygodniu ciąży. Uszkodzenie jest wynikiem nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego. W Polsce rozszczep kręgosłupa zdarza się raz na tysiąc urodzeń, przy czym najwięcej przypadków tej wady płodu notuje się na Podlasiu. Celem konferencji […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców – 28.09.2013 r.

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców – 28.09.2013 r.W dniu 28 września 2013 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się spotkania warsztatowe dotyczące umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców. Celem pierwszej części była edukacja rodziców na temat dziecięcych ataków złości oraz sposobów poradzenia sobie z nimi. Warsztaty przybliżyły rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym przyczyny wybuchów złości u […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha – 21.09.2013 r.

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha – 21.09.2013 r.W dniu 21 września 2013 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W dwóch spotkaniach wzięli udział przedstawiciele kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego. Celem pierwszej części było nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników na temat wychowania bez przemocy (tzw .„klapsa”), […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do rodziców z terenu województwa podlaskiego – 28 września 2013 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat, w szczególności 2 i 3 – latków,  z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Warsztaty będą dotyczyły dwóch bloków tematycznych. Celem pierwszej części jest  edukacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek i instytucji pomocy społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. W związku z potrzebą określenia tematów: szkoleń, kursów, doradztwa, wizyt studyjnych oraz specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na 2014 r. zwracamy się do Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w pracach nad aktualizacją wojewódzkich programów

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął aktualizowanie  programów, będących integralną częścią Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej: „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych województwie podlaskim na lata 2009-2013”; „Program w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013”; „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w ramach projektu "Laboratorium Obywatelskie"

 • Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zaprasza od września do grudnia 2013 r na 10 szkoleń w gminach/powiatach województwa podlaskiego na temat idei partycypacji obywatelskiej. Szkolenia skierowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców: urzędników, radnych, członków/członkiń organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa podlaskiego. Organizatorom zależy na tym, by w grupach szkoleniowych znalazły się osoby z […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego – 21 września 2013 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza kadrę przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Warsztaty będą dotyczyły dwóch bloków tematycznych. Celem pierwszej części jest  nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników na temat wychowania bez przemocy (tzw […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w Obywatelskim Forum Bezpieczeństwa

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Obywatelskim Forum Bezpieczeństwa. To inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, której celem ma być promowanie działalności trzeciego sektora w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie współpracy między tym sektorem, a służbami nadzorowanymi przez MSW. Jednym z celów jest także aktywizacja i dynamizacja działań administracji rządowej […]
  Przeczytaj całość »

 • VI Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – 24.08.2013

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji  w dniu 24 sierpnia 2013 r. w „Pięciu Dębach” w Supraślu, zorganizował „VI Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i  Ich Rodzin”. Celem przedsięwzięcia była integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się w konkurencjach sportowych takich jak: gra w bule, rzutki […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • W związku z rosnącą w ostatnim okresie liczbą oszustw na szkodę seniorów, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku serdecznie zapraszają podmioty zainteresowane przeprowadzeniem spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych. Podczas proponowanych prelekcji przedstawiciel Policji omówi zasady bezpieczeństwa w domu/mieszkaniu i poza miejscem zamieszkania, metody działania przestępców oraz sposoby unikania […]
  Przeczytaj całość »

 • Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa

 • Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej przedstawia ofertę dotyczącą objęcia opieką poprzez Krajową Sieć Alarmową: osoby niesamodzielne, chore, niepełnosprawne oraz dotknięte problemem przemocy w rodzinie. Sieć Życia to m.in.: monitoring systemów alarmowych, przycisk Sieci Życia® zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) w przypadku zasłabnięcia lub napadu, zabezpieczenie i ochrona domu, mieszkania, firmy […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych

 • W związku z realizacją projektu „Większa wiedza – większe możliwości”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy –  T-Matic Grupa Computer Plus zaprasza na bezpłatne szkolenia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia 40 osób niepełnosprawnych (16K i 24M), nie posiadających zatrudnienia (75% uczestników projektu) […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął pracę nad aktualizacją dokumentu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018”. Uaktualnienie Strategii w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do głównych dokumentów strategicznych kraju i regionu wyznaczających zakres i ramy polityki społecznej na kolejne lata. Zapraszamy do udziału w pracach Zespołu […]
  Przeczytaj całość »

 • INFORMACJA dla Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Powiatowych Urzędów Pracy o ogłoszeniu uzupełniającego naboru wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi nabór uzupełniający wniosków do przeprowadzenia pilotażowej część projektu ,,Schematom STOP”! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”. Celem części pilotażowej projektu jest przeprowadzenie, na terenie wybranych w drodze konkursu powiatów, działań przewidzianych w opracowanych do tego celu modelach pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym, przy jednoczesnym zaangażowaniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert „MALUCH 2013 – edycja 2”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w II edycji Podyplomowych Studiów w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego zapraszają do udziału w II edycji Podyplomowych Studiów w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej. Studia przygotowują osoby duchowne i świeckie do zespołowego działania na rzecz potrzeb duchowych i religijnych pacjentów, podopiecznych i ich rodzin […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik rodzinny zorganizowany przez Fundację EGO w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina silna mądrością”

 • W dniu 29 czerwca 2013 r. odbył się piknik rodzinny, organizowany przez Fundację EGO, we współpracy z Policją, Wigierskim Parkiem Narodowym, WOPR, Organizacją społeczno-wychowawczą Strzelec oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach. Wzięły w nim udział podlaskie rodziny. Wśród licznych atrakcji znalazły się zabawy dla dzieci i ich rodzin – bańki mydlane do samego nieba, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję „Stworzenie Standardu Superwizji Pracy Socjalnej”

 • Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji, poświęconej standardowi superwizji pracy socjalnej, realizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celem konferencji jest  omówienie działań w ramach przygotowywania standardu superwizji pracy socjalnej, a także […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie naboru wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza nabór wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgłoszenia podmiotów uprawnionych do realizacji pilotażowej części projektu można składać osobiście, […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs dla dziennikarzy prasowych na artykuł prezentujący lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizując projekt systemowy pn.: „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiły konkurs dla dziennikarzy prasowych na artykuł prezentujący lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej. Termin nadsyłania zgłoszeń do 1 sierpnia 2013 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolska noc profilaktyki

 • W dniu 22 czerwca 2013 roku, w ramach „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki”, na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyła się akcja promująca wczesną profilaktykę oraz zachowania prozdrowotne. Poprzez materiały informacyjne, happening i zabawę, przekazywano treści z obszaru profilaktyki uzależnień, ratownictwa medycznego oraz zdrowego stylu życia. Przedsięwzięcie stanowiło element rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie – OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej

 • W dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie na temat: „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”, zorganizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków […]
  Przeczytaj całość »

 • W dniu 21 czerwca 2013 r., w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny, w Jasionówce odbył się ,,PIKNIK RODZINNY”

 • Przedsięwzięcie, zorganizowane z myślą o najmłodszych, stało się okazją do wspaniałych zabaw, udziału w licznych konkursach, a także skorzystania z takich atrakcji, jak malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny. Podczas imprezy miał miejsce pokaz sprzętu policyjnego oraz tresury psów służbowych. Policjanci udzielili instrukcji bezpiecznego zachowania w zetknięciu z agresywnym zwierzęciem oraz sposobów na bezpieczne wakacje. […]
  Przeczytaj całość »

 • OGÓLNOPOLSKA NOC PROFILAKTYKI

 • W dniu 22 czerwca 2013 roku odbędzie się „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” – akcja, której głównym przesłaniem jest promowanie mody na życie wolne od uzależnień. Działanie realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Ma ono również na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznej i promocji innowacyjnych działań profilaktycznych poprzez upowszechnianie działalności […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012

 • W związku z zakończeniem analizy formularzy OZPS wypełnionych przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej przekazujemy Państwu sporządzony raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012”. Publikacja zawiera informacje o sytuacji demograficznej i społecznej województwa, o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. To również zbiór informacji o zasobach pomocy […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencje realizowane w ramach projektu pt. „Zobacz i otwórz się na wolontariat”

 • Fundacja „Spe Salvi” w Białymstoku zaprasza na konferencje realizowane w ramach projektu pt. „Zobacz i otwórz się na wolontariat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.  Celem konferencji jest promocja idei wolontariatu na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierających w zakresie wiedzy, informacji, procedur związanych z angażowaniem wolontariuszy.  Udział w […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. "Ja i moja rodzina" zorganizowanego w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego pn. ,,Ja i moja rodzina”. Celem Konkursu było promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje na rowerze” – uroczyste wręczenie nagród

 • W dniu 12 czerwca 2013 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje na rowerze”. Cel konkursu ukierunkowano na przygotowanie uczniów klas IV-VI podlaskich szkół podstawowych do bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji. Komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych prac – wyłoniła 3 laureatów oraz przyznała […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie informacyjne nt. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku”

 • W dniu 12.06.2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku”. Podczas spotkania zostały omówione kwestie formalno – prawne i merytoryczne związane z procedurą konkursową, etapy procedury konkursowej oraz zasady rozliczania środków pochodzących […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. konsultacji społecznych projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016. W związku z zaistniałą potrzebą uzupełnienia diagnozy wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Profilaktyka z Bakcylem”

 • Majsterkujesz? Piszesz wiersze? A może jeździsz na ostrym kole? Spędzasz wolny czas tak ciekawie, że nie masz głowy do używek? Jeśli pasjonuje Cię coś, czym chciałbyś się podzielić, weź udział w Konkursie „Profilaktyka z Bakcylem”! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku zaprasza młodych ludzi w wieku 14-18 lat […]
  Przeczytaj całość »

 • Festyn rodzinny na Krywlanach zorganizowany w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny

 • DSC07839.JPGW dniu 2 czerwca 2013 r., w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny Fundusz Białystok Ojcu Świętemu wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował już po raz dziewiąty ,,Festyn Rodzinny” na Krywlanach. Impreza ma charakter cykliczny i zawsze przyciąga rzesze białostoczan. W tym roku również nie zabrakło licznych atrakcji. Na najmłodszych czekały dmuchane place zabaw, […]
  Przeczytaj całość »

 • Nowy numer kwartalnika "Podlaski Przegląd Społeczny"

 • Ukazał się kolejny numer 1 (15) / marzec 2013 r. „Kwartalnika Podlaski Przegląd Społeczny”. Zachęcamy do przeczytania przyjemnej i przydatnej lektury. Kwartalnik do pobrania: Podlaski Przegląd Społeczny
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka konferencja pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem – 4 czerwca 2013

 • 1.JPGW dniu 4 czerwca 2013 r., w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie poznania […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Dotację w kwocie 40 000 zł otrzymało 20 projektów. Lista podmiotów, które otrzymały dotację znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6202,rozstrzygniecie-konkursu-w-programie-swietlica-dzieci-praca-.html Z województwa podlaskiego dotację otrzymał projekt Polskiego Stowarzyszenia […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 – II edycja

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS). Ogółem wpłynęło prawie 1800 wniosków, z czego 286 otrzymało dotację. Z województwa podlaskiego przyjęto do realizacji 7 projektów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na stronie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6198,wyniki-otwartego-konkursu-asos-ii-edycja.html
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie dla ROPS z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

 • W dniach 26-28 czerwca 2013 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje ogólnopolskie szkolenie pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”. Spotkanie skierowane jest do pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. W szkoleniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na wojewódzką konferencję pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem. Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, charakteryzujące się nieprawidłowym funkcjonowaniem w wielu sferach życia, w tym: poznawczej, emocjonalnej, interakcji społecznych oraz komunikacji, powodując tym samym poważne komplikacje w rozwoju dziecka.  Jest zaburzeniem wymagającym […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjnego dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z uwagi na problemy techniczne uległ zmianie termin spotkania informacyjnego nt. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku”.             Celem spotkania jest omówienie kwestii formalno – prawnych, merytorycznych i finansowych związanych z procedurami udzielania i rozliczania […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA!!! ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI PN.: „W ŚWIECIE AUTYZMU” – WCZESNE ROZPOZNANIE ORAZ PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że zmianie ulega miejsce konferencji pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. w SALI KONFERENCYJNEJ PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. MICKIEWICZA 3.
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs "Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego WUP"

 • Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w konkursie „Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego” Podmioty realizujące działania w obszarze kształcenia ustawicznego, których odbiorcami są osoby dorosłe na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w szczególności: pracodawcy, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, powiatowe urzędy pracy, zachęcamy do zaprezentowania swoich zrealizowanych przedsięwzięć. […]
  Przeczytaj całość »

 • Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 • W czwartek 16 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Ponad czterdziestu gimnazjalistów podlaskich szkół – finalistów etapu powiatowego Olimpiady – zmierzyło się z pytaniami dotyczącymi zdrowia i życia człowieka w kontekście HIV i AIDS. Test weryfikował posiadaną wiedzę, miał również na celu kreowanie pozytywnych postaw wobec ludzi […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny pn. ,,JA I MOJA RODZINA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego pn. ,,Ja i moja rodzina”. Celem Konkursu jest promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. Konkurs […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 • Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/263/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami […]
  Przeczytaj całość »

 • XI Podlaskie Dni Rodziny – kalendarium wydarzeń!

 • logo podstawowe bez claimu1 maja – 30 czerwca 2013 r.  „Rodzina silna mądrością” – to rodzina, która się angażuje, poświęca czas i uwagę, okazuje wsparcie i zrozumienie, mądrze wychowuje wyznaczając granice, pomagając w dokonywaniu właściwych wyborów. Odpowiedzialni rodzice są fundamentem szczęścia i sukcesu swoich dzieci w dorosłym życiu, a dobra komunikacja oraz silne więzi rodzinne czy międzypokoleniowe chronią […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016 uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Ustawa […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 kwietnia 2013 r

 • Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w związku z uczestnictwem w 2013 roku w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze A – dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektów […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku

 • Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie Tyfolpunkt Fundacji w Białymstoku zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na wzrok na bezpłatne i dofinansowane z PFRON szkolenia: – Administrator stron internetowych, – Profesjonalny pracownik ngo, – Specjalista ds. marketingu, – Dziennikarz – dziennikarstwo prasowe, internetowe i radiowe. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronie: www.sznasadlaniewidomych.org […]
  Przeczytaj całość »

 • Finał etapu powiatowego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 • We wtorek 16 kwietnia w powiatach województwa podlaskiego odbyły się eliminacje do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Tego dnia gimnazjaliści podlaskich szkół odpowiadając na dwudziestkę testowych pytań, wykazywali się wiedzą, aby 16 maja stanąć w szranki z najlepszymi w walce o pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy młodych ludzi na […]
  Przeczytaj całość »

 • „Badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych”

 • Informujemy, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami prowadzi ogólnopolskie badanie nt. zasobów i potencjału  kształcenia e -learningowego pracowników socjalnych. Badanie kierowane jest do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie przeprowadzane w terminie od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2013 roku. W związku z powyższym zwracamy się […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • W związku z realizacją działań informacyjno-profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku serdecznie zapraszają podmioty zainteresowane przeprowadzeniem wyżej wymienionych spotkań z udziałem przedstawicieli Policji. Podczas proponowanych prelekcji omawiane będą zasady bezpieczeństwa w domu/mieszkaniu i poza miejscem zamieszkania, metody działania przestępców oraz sposoby unikania zagrożeń a tym samym […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”

 • Warsztaty „Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”, jest projektem realizowanym przez Oddział Białostocki PSPiA KLANZA, przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w projekcie jest bezpłatny! Projekt zakłada 70 godz. cykl szkoleń złożony z 6 warsztatów 2 po 15 godzin i 4 po 10h, w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniach ,,Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL uprzejmie informuje, iż w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. organizowane będą dwudniowe, bezpłatne szkolenia pn. ,,Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna”. Organizator zapewnia zakwaterowanie (jeden nocleg), pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje przeprowadzić badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”. Głównym celem badania jest pozyskanie kompleksowej wiedzy o działalności spółdzielni socjalnych oraz zdiagnozowanie obecnej kondycji ekonomicznej społecznej tych podmiotów. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej

 • W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośbą do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego o wypełnienie w Statystycznej Aplikacji Centralnej formularza Oceny za rok 2012 oraz przekazania go w terminie do dnia […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności służb społecznych w Polsce

 • Informujemy iż, Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami realizuje ogólnopolskie badanie na temat wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności  służb społecznych w Polsce. Badanie skierowane jest do osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, wykonujących czynności merytoryczne (tj. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, koordynatora, asystenta rodziny, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie - XI Podlaskie Dni Rodziny!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pragnie zaprosić samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły oraz instytucje administracji rządowej województwa do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina silna mądrością”. Przedsięwzięcia organizowane w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do 30 czerwca br. promują rodzinę […]
  Przeczytaj całość »

 • Konsultacje Formularz OZPS po zmianach dla OPS i PCPR z terenu województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych 19 marca 2013 r. w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4, Sala Kolumnowa (II piętro) organizuje konsultacje dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego. Konsultacje dotyczą obsługi skorygowanego formularza OZPS za rok 2012. […]
  Przeczytaj całość »

 • OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2013 – edycja 1”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu.

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z […]
  Przeczytaj całość »

 • OFERTA SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWCZEGO CARITAS W WARSZAWIE

 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas w Warszawie Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas w Warszawie to placówka niepubliczna dla dziewcząt posiadających orzeczenie o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym w wieku od 7 lat do ukończenia nauki (maks. 24 roku życia) Ośrodek zapewnia wychowankom m.in.: •    Całodobową opiekę, •    Bezpłatny dowóz dzieci do szkoły podstawowej i […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza trzy otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  trzy otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”  i  zaprasza właściwe instytucje do składania wniosków. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2013 r. 1.  Otwarty konkurs ofert p.n. „Gminne programy aktywizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015

 • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie dla pracowników ROPS „Formularz OZPS po zmianach”

 • W dniach 29 stycznia – 1 luty 2013r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w szkoleniu nt. „Formularz OZPS po zmianach” zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Szkolenie miało […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia w zakresie profesjonalnej opieki nad dzieckiem dla pracujących osób po 50 roku życia zamieszkujących woj. podlaskie

 • W ramach projektu „Dziecięca opiekunka domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia” Stowarzyszenie UROCZYSKO zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu profesjonalnej opieki nad dzieckiem, osoby powyżej 50 roku życia, zatrudnionych mieszkańców woj. podlaskiego w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji na temat szkolenia oraz formularz […]
  Przeczytaj całość »

 • „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 25 lutego – 2 marca 2013 roku

 • Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” […]
  Przeczytaj całość »

 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – jego kształt po konsultacjach

 • Zmieniona diagnoza i uszczegółowione cele, rezygnacja z dotychczasowego pomysłu Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej, bardziej elastyczna wizja instrumentów finansowych – to tylko niektóre efekty prac nad nową wersją Krajowego Programu Ekonomii Społecznej, która jest odpowiedzią na konsultacje dokumentu. Zmienione założenia KPRES i obszary kontrowersji zostaną przedstawione na seminarium konsultacyjnym 4 lutego 2013 roku w Warszawie. Od […]
  Przeczytaj całość »

 • Konsultacje „Formularz OZPS po zmianach” dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

 • IRSS informuje, że w lutym 2013 r. planowane są konsultacje dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie obsługi skorygowanego formularza OZPS. Konsultacje będą odbywać się w siedzibie Instytutu lub w ośrodku w Białobrzegach – wybór miejsca uzależniony jest od liczby zgłoszeń. W pierwszej kolejności prosimy zgłaszać pracowników, którzy po raz […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013-2016” w dn. 23 stycznia 2013 r.

 • W dn. 23 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2016”. Przedmiotem posiedzenia była praca nad częścią diagnostyczną Programu oraz analiza celów i wybór zadań do realizacji w 2013 roku.
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniu w ramach projektu systemowego „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich uprzejmie informuje, że z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  rozpoczyna realizację projektu systemowego   „Szkolenia z nowych […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w 2013 r .

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/263/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia […]
  Przeczytaj całość »