Aktualności 2014 rok

 • Informacja o zakończeniu działalności Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 • Z dniem 1 stycznia 2015 r. swoją działalność kończy Obserwatorium Integracji Społecznej, które od 1 września 2009 roku funkcjonowało w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Jednostka OIS funkcjonowała w ramach projektu „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego (Część II ) - Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami władz samorządowych gmin wiejskich województwa podlaskiego)

 • Przekazujemy Państwu wyniki badania pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich – część II”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przekazany materiał stanowi […]
  Przeczytaj całość »

 • Kontrakt socjalny w województwie podlaskim

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kontrakt socjalny w województwie podlaskim”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezentowany materiał przedstawia analizę roli kontraktu socjalnego […]
  Przeczytaj całość »

 • Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

 • W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż osoby te mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu. Informacja
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium dla asystentów rodziny nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” – 20 listopada 2014 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku był organizatorem seminarium nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” dla asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 20 listopada 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Seminarium poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z pracą asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny – „Tacy sami”

 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej realizując kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. „Tacy sami” organizuje konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatów: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze. Celem Konkursu jest Uświadamiania społeczności lokalnej, że wśród nas żyją i mieszkają osoby niepełnosprawne, które mają prawo brać udział w normalnym życiu […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium "Procedura odebrania dziecka"

 • W dniu 18.11.2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował seminarium kierowane do przedstawicieli grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy pn. „Procedura odebrania dziecka – aspekty prawne i psychologiczne”. Ze względu na wysoką wartość merytoryczną, przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz frekwencją wśród ww. grup. Uczestniczyło w nim łącznie ponad 120 osób, m.in […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja - "Dziecko krzywdzone - profilaktyka i pomoc"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, w dniu 4 grudnia b.r. organizuje konferencję pn. „Dziecko krzywdzone – profilaktyka i pomoc”. Przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, pedagogów oraz nauczycieli pracujących z młodzieżą […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Dni Seniora w Kuźnicy – 8 listopada 2014 r.

 • W dniu 8 listopada 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaskie Dni Seniora w Kuźnicy, na które przybyło około 100 seniorów z województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pani Marzena Breza, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Kazimierz Baszko, Wójt Gminy Kuźnica – […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV. Europejski Tydzień Testowania na HIV 2014

 • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniach 21-28 listopada 2014 roku odbędzie się druga edycja Europejskiego Tygodnia Testowania HIV. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do wykonywania testu w kierunku HIV,  a tym samym propagowanie wczesnej diagnostyki zakażeń, zwiększenie liczby osób testujących się oraz zwiększenie świadomości w zakresie korzyści wynikających z testowania w kierunku HIV.   Wszystkich […]
  Przeczytaj całość »

 • „Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018” – raport z monitoringu za okres 2012-2013

 • Przekazujemy Państwu raport z monitoringu za okres 2012-2013 „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010–2018″.  Podstawowym celem monitoringu jest analiza działań wdrażanych w analizowanym okresie (lata 2012-2013) w województwie podlaskim przez realizatorów Strategii. Zakres tematyczny monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej określają cele strategiczne, operacyjne oraz wynikające z nich działania. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do […]
  Przeczytaj całość »

 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

 • Przekazujemy w Państwa ręce „Strategię Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Dokument ten został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy konsultacji zespołu specjalistów podejmujących na terenie województwa podlaskiego działania w różnych obszarach polityki społecznej. Dokument Strategii wskazuje priorytetowe kierunki działań do realizacji na przestrzeni lat 2014-2020 celem ograniczania niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium dla asystentów rodziny nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” – 20 listopada 2014 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin”. Termin: 20 listopada 2014 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Sala sejmikowa nr 115 (wykład […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony dla seniorów w Łapach

 • W dniach 16 i 17 października 2014 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach w ramach działań związanych z aktywizacją społeczną seniorów zorganizował 2 spotkania warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony. Celem warsztatów była edukacja osób starszych – nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony dla seniorów w Białymstoku

 • W dniach 14 i 21 października 2014 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach działań związanych z aktywizacją społeczną seniorów zorganizował 2 spotkania warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony. Celem warsztatów była edukacja osób starszych – nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się […]
  Przeczytaj całość »

 • III edycja Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

 • Zapraszamy lokalne samorządy do udziału w III edycji Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej. W roku 2014 szczególnie cenione będą programy wynikające z lokalnych strategii, opracowanych na podstawie diagnozy potrzeb i we współpracy ze społecznością lokalną oraz kompleksowe działania realizowane przy współpracy różnych instytucji. Lokalne samorządy do 7 listopada 2014 […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenu województwa podlaskiego – 25.10.2014 r.

 • W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w dniu 25 października 2014 r. odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W 2 spotkaniach udział wzięło 24 rodziców. Główne zagadnienia warsztatów dotyczyły poznania emocji i kompetencji społecznych dziecka, różnicy pomiędzy stosowaniem kary i konsekwencją, rywalizacji między rodzeństwem oraz wskazania jak prawidłowo […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego – 24.10.2014 r.

 • W dniu 24 października 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. W 2 spotkaniach udział wzięło 29 asystentów rodziny. Celem warsztatów było poznanie praktycznych umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, nauka właściwego reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach, pogłębianie wiedzy na […]
  Przeczytaj całość »

 • Rusza certyfikacja znakiem jakości “Zakup Prospołeczny” PES w woj. podlaskim

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego do składania wniosków dotyczących certyfikacji znakiem jakości „Zakup ProSpołeczny”. „Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który intuicyjnie informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Białymstoku oraz jednostki podlegle na terenie woj. podlaskiego prowadzą cykliczne spotkania informacyjno-edukacyjne wobec osób starszych. W związku z prowadzonymi przedsięwzięciami Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zapraszają podmioty zrzeszające seniorów do uczestnictwa w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych. Podczas […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

 • W dniu 29 września 2014 roku odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała uczestników spotkania i poinformowała o celu spotkania. Następnie Pani Idalia Wyszyńska z Podlaskiego Urzędu […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE na warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego – 24 października (piątek) oraz 25 października (sobota) 2014 roku BRAK MIEJSC!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach wzmacniających kompetencje wychowawcze. UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY! Celem warsztatów jest poznanie praktycznych umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, nauka właściwego reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach, pogłębianie […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne warsztaty twórczego pisania „PISZEMY+ PO RAZ DRUGI” dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – 30 września 2014 r.

 • W dniu 30 września 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie zorganizował kolejne spotkanie warsztatów pisarskich dla osób powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu województwa podlaskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sokółce i […]
  Przeczytaj całość »

 • III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny w Białymstoku

 • W Białymstoku, w dniach 25 – 27 września b.r. odbył się III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Miasto Białystok oraz Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie. Tematyka Zlotu dotyczyła profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny. Ponad 100 uczestników miało możliwość doskonalenia […]
  Przeczytaj całość »

 • „Nie ufaj bezGRANICznie”

 • Zjawisko handlu ludźmi najczęściej utożsamiane jest z handlem kobietami zmuszanymi do prostytucji. W rzeczywistości handel ludźmi jest pojęciem o wiele szerszym, obejmuje m.in.: sprzedawanie ludzi do niewolniczej pracy, żebractwa, kradzieży, nielegalne adopcje oraz handel narządami. Dostrzegając wagę problemu, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, po raz kolejny, realizuje […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek i instytucji pomocy społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się do Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety potrzeb szkoleniowych na 2015 rok. Uzyskane informacje pozwolą zidentyfikować Państwa potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wypełnioną ankietę należy […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w bezpłatnych warsztatach twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – projekt „PISZEMY+ PO RAZ DRUGI”

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają osoby powyżej 60 roku życia do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach pisarskich. Termin: 30 września 2014 r, godz. 10.00 – 14.00. Miejsce: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7 Warsztaty twórczego pisania są przeznaczone dla […]
  Przeczytaj całość »

 • Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego”. Celem badania jest określenie stopnia wpływu różnych czynników psychologicznych, organizacyjnych oraz proceduralnych na efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich. Przedmiotowy raport opracowano na podstawie analizy danych zastanych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej działających na terenach gmin […]
  Przeczytaj całość »

 • Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej - województwo podlaskie

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej – województwo podlaskie”. Głównym źródłem informacji wykorzystanym do opracowania niniejszego raportu była wyły wyniki badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych […]
  Przeczytaj całość »

 • Profilaktyka instytucjonalna - województwo podlaskie

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie”. Badaniu przyświecał cel zebrania informacji na temat szeroko pojętych usług, które przeciwdziałają długotrwałym skutkom wykluczenia społecznego oraz zapobiegają trwałemu wejściu do systemu pomocy społecznej. Materiał opracowano na podstawie informacji zebranych w trakcie badania ilościowego przeprowadzonego wśród ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego z wykorzystaniem […]
  Przeczytaj całość »

 • „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”. Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom socjalnym instytucji pomocy i integracji społecznej nowatorskich metod i technik pracy socjalnej, by jak najpełniej i jak […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy”organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w Konkursie pt. „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego   Konkurs skierowany jest do podmiotów realizujących działania skierowane na wspieranie młodych osób w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy zarówno w sferze […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci

 • Dnia 29 sierpnia 2014 r. dzieci wracające z kolonii terapeutyczno – rozwojowych z Jastarni na dworcu PKP przywitała miła niespodzianka. 320 dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego w wieku 6 – 14 lat, otrzymało wyprawki szkolne, które wyrównają szanse edukacyjne dzieci.
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny w dniach 25-27.09.2014 r.

 • Obraz1III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny Termin: 25-27 września 2014 rok Miejsce: Białystok Zlot odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ul. Ciepła 40 15-472 Białystok Lokalizacja http://www.wsfiz.edu.pl/TabWszystkoOWsfiz/Lokalizacja.aspx Celem III Zlotu Asystentów Rodziny zgodnie już z naszą tradycją jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności […]
  Przeczytaj całość »

 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020

 • Na mocy uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. przyjęto Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej na lata 2014-2020. Na finansowanie Programu przeznaczonych zostanie 40 mln w 2014 r. Program jest kontynuacją Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 – pierwszej edycji Programu. Budżet Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • VIII Plener Malarski w Garbarach

 • Dnia 21 sierpnia 2014 r. Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” zorganizował VIII Plener Malarski. Plener wszedł na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez DPS i jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. W wydarzeniu brali udział mieszkańcy Domu jak również gościnnie zaproszeni podopieczni zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczestnicy pleneru mieli okazję […]
  Przeczytaj całość »

 • Banki Żywności - Rekomendacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 • Banki Żywności – Rekomendacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  Przeczytaj całość »

 • Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • W dniu 25 lipca 2014r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Wprowadzono ponad 90 zmian do ustawy, które mają posłużyć lepszemu wspieraniu rodziny i funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej, a także zmierzają do uzupełnienia przepisów dotyczących procedur adopcyjnych. Najważniejszą zmianą w projektowanej ustawie jest rezygnacja z udziału sądu w […]
  Przeczytaj całość »

 • PATRONUS projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki realizuje program pn. „PATRONUS – projekt podtrzymujący funkcjonowanie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i rodzin z terenu woj. podlaskiego, będących w kryzysie – w tym zwłaszcza ofiar przestępstw i krzywdzenia”. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji rodzin oraz dzieci, z województwa podlaskiego, będących w kryzysie. W ramach programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 • W dniu 16 czerwca 2014 roku weszły w życie: uchwała Rady Ministrów z dnia 5 czerwca br. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja br. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. przesunięcia terminu wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 • W związku z otrzymaną informacją od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o wydłużeniu terminu wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Przesunięcie terminu spowodowane jest czasochłonnymi procedurami akceptacji dokumentów przez Komisję Europejską oraz koniecznością regulacji stosownych aktów prawnych i innymi […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Teraz – PROJEKT SOCJALNY”

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, działająca przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła konkurs pn. „Teraz – PROJEKT SOCJALNY” na najlepszy zrealizowany projekt socjalny. Celem konkursu jest uwypuklenie roli projektu socjalnego: edukacyjnej, promocyjnej i popularyzatorskiej oraz wspieranie i promowanie dobrych praktyk pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym. Konkurs skierowany jest do wszystkich […]
  Przeczytaj całość »

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie […]
  Przeczytaj całość »

 • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

 • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, służący beneficjentom pomocy społecznej i jej pracownikom ruszył od początku 2014 roku. Portal jest miejscem, w którym każda osoba i rodzina poszukująca pomocy państwa uzyska kompleksową informację dotyczącą: rodzaju pomocy, o którą może się ubiegać, zasad jej przyznawania oraz instytucji publicznych jej udzielających. Równocześnie pracownicy instytucji publicznych uzyskają bieżące informacje dotyczące ich […]
  Przeczytaj całość »

 • Przyjęto „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”

 • Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. Kluczowe kierunki działań na lata 2014 – 2020 to zmniejszenie wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie szansy na bezpieczne wejście na rynek pracy dla osób młodych oraz ułatwienie im godzenia pracy zawodowej z zakładaniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Międzynarodowy projekt dotyczący „dopalaczy”

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie realizuje międzynarodowy projekt badawczy I-TREND dotyczący nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Badanie przeprowadzane on-line ma na celu pozyskanie wiedzy na temat postrzegania i używania środków zastępczych. Więcej o projekcie oraz dostęp do ankiety znajduje się na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3634762).
  Przeczytaj całość »

 • ZOSTAŃ LATARNIKIEM POLSKI CYFROWEJ, wprowadzaj pokolenie 50+ w świat Internetu


 • Przeczytaj całość »

 • Projekt Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animotorów KLANZA Oddział Białostocki - "Chcę inaczej...-bez przemocy"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w okresie 1.08.2014- 15.12.2014 realizuje projekt pn. „Chcę inaczej – bez przemocy”. Projekt kierowany jest do rodziców: – którzy decyzją sądu mają ograniczoną władzę rodzicielską z uwagi na stosowanie przemocy, – którzy zaniedbują swoje dzieci, stosują wobec nich przemoc […]
  Przeczytaj całość »

 • Konsulacje Projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozpoczęta rekrutacja do projektu pt. "POMYSŁ NA SIEBIE" realizowanego przez Ochotniczy Hufiec Pracy

 • Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, rozpoczęła w województwie podlaskim rekrutację młodzieży do projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pt. „POMYSŁ NA SIEBIE” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, którego zajęcia planowane są od września 2014 r. Adresatem projektu jest młodzież potrzebująca wsparcia w wieku 15-17 lat, która ma ukończone gimnazjum, nie uczestniczy w żadnej […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Rodzinny w Nowym Dworze

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 5 lipca 2014 r. w Nowym Dworze odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Wójta Gminy Nowy Dwór, Nowodworski Ośrodek Kultury, 4 Nowodworską Drużynę Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Na stadionie sportowym w […]
  Przeczytaj całość »

 • „JESTEM MAMY I TATY” – Kampania Społeczna Rzecznika Praw Dziecka

 • logo__jestem_mamy_i_taty_m„Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty….” Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV


 • Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej” skierowane do osób niesłyszących i z wadami słuchu

 • Warto sobie uświadomić, że pierwszej pomocy może udzielić każdy. Nie jest do tego niezbędne wykształcenie medyczne czy ukończenie wielogodzinnych kursów. Wystarczy poznać zasady postępowania i nauczyć się prostych czynności. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, zorganizował warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej” skierowane do osób niesłyszących i z wadami słuchu. Warsztaty […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”

 •   Już w lipcu br. ruszą działania pod kątem realizacji badania pn. „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”. Badanie to na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje Instytut Badawczy IPC z Wrocławia. Celem badania jest dokonanie kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnoprawnych w województwie podlaskim oraz zidentyfikowanie zasobów instytucjonalnych podejmujących działania na rzecz osób […]
  Przeczytaj całość »

 • VIII Piknik Rodzinny w Hajnówce

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 15 czerwca 2014 r. w Hajnówce odbył się VIII Piknik Rodzinny zorganizowany przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Piknik skierowany był do wszystkich mieszkańców Hajnówki i […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn.: „Konteksty osiągnięć szkolnych z uwzględnieniem wielodzietności” zorganizowane w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy wspiera”

 • W dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku zostało zrealizowane wspólne przedsięwzięcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Seminarium pn.: „Konteksty osiągnięć szkolnych z uwzględnieniem wielodzietności” zorganizowane w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy wspiera”. W spotkaniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „MALUCH - edycja 2014”

 • W tegorocznej edycji dofinansowanych zostanie ponad 20 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 101 mln zł na ich utrzymanie i budowę nowych. W tym roku o środki z programu mogły ubiegać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6708,wyniki-konkursu-maluch-2014.html
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 – Edycja 2014

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 – Edycja 2014. Dotację w kwocie 40 000 zł otrzymało 20 projektów. Lista podmiotów, które otrzymały dotację znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6722,znamy-wyniki-konkursu-swietlica-dzieci-praca.html Z województwa podlaskiego dotację otrzymał […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Ogólnopolski Przegląd Sceniczny pn.: „Starsi Panowie Dwaj”

 • maskiUwaga Seniorzy! Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II zaprasza na przegląd zespołów scenicznych: „Starsi Panowie Dwaj – Ogólnopolski Przegląd Sceniczny” Miejsce: WDW „Jawor” w Solinie Termin : 15-19 września 2014 r. (przyjazd 15 września do godz. 1500, organizator będzie na własny koszt dowoził grupy z Sanoka lub Leska do Soliny). […]
  Przeczytaj całość »

 • II Forum Resocjalizacji

 • 6 czerwca 2014 r.w Auli Dydaktyczno-Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokuodbyło się Forum pn. „Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – STAN i PERSPEKTYWY”. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Zakład Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, adresowano […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka Inauguracja "Wakacji 2014" nad Zalewem Siemianówka

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 6 czerwca 2014 r. nad Zalewem Siemianówka odbyła się Wojewódzka Inauguracja „Wakacji 2014”. Organizatorami imprezy byli: Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku we współpracy z Urzędem Miejskim w Michałowie. Wydział Prewencji KWP w Białymstoku […]
  Przeczytaj całość »

 • Festyn Rodzinny w Nowym Aleksandrowie

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 1 czerwca 2014 r. w Nowym Aleksandrowie odbył się Festyn rodzinny zorganizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Festyn miał na celu integrację społeczności lokalnej, promocję zdrowego i aktywnego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na ogólnopolski kongres mediatorów rodzinnych

 • Mediatorzy Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA  zapraszają na OGÓLNOPOLSKI KONGRES MEDIATORÓW RODZINNYCH Warszawa – 3-6 lipca 2014 roku – początek godz. 11:00 miejsce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 3 Znakomici goście, panele dyskusyjne, warsztaty, metody rozwiązywania konfliktów we współczesnej rodzinie i szkole W programie m.in.: Konflikty rodzinne w Polsce Warsztaty korczakowskie, […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, kontynuując zainicjowane w latach poprzednich przedsięwzięcie pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe”, zorganizował cykl jednodniowych szkoleń, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień, dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powiatach: 12 maja 2014 r. w powiecie suwalskim, 13 maja 2014 r. w powiecie sokólskim […]
  Przeczytaj całość »

 • Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przez przemoc

 • W tym roku Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ponownie prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przez Przemoc współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie: pomoc prawną, pomoc psychologiczną, mediacje, pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Postaw na pracę - wszystko o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • 28 maja 2014r. o godz. 10.30 w Hotelu LOGOS w Augustowie odbędzie się bezpłatne spotkanie skierowane do pracodawców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów, którzy są zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość: Skorzystać z porad ekspertów Fundacji Aktywizacja specjalizujących się we wsparciu z zakresu rynku pracy zarówno dla osób niepełnosprawnych jak […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

 • W dniu 9 maja 2014 roku odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, które zostało zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała uczestników spotkania, ze wskazaniem nowych członków Zespołu, po czym poinformowała o celu […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca sposobu składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej w 2014 r.

 • W Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 […]
  Przeczytaj całość »

 • III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej Białystok 18.05.2014 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w III Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 18 maja 2014 r. od godziny 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Podczas Targów istnieje możliwość zaprezentowania się na stoiskach rozstawionych wokół Placu. Zgłoszenie udziału w targach […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium przedsięwzięć organizowanych w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny!

 • 1 maja – 31 sierpnia 2014 Hasłem przewodnim tegorocznych przedsięwzięć organizowanych w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny jest „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”. Rodzina wielodzietna stawia wiele wymagań, daje też wiele możliwości zdobywania ważnych doświadczeń, które kształtują osobowość, stanowią podstawę rozumienia świata i potrzebę jego odkrywania. Liczna rodzina to ogromne wyzwanie także dla rodziców, […]
  Przeczytaj całość »

 • „Młodzi z pasją w pracy” – bezpłatne szkolenia dla osób niepracujących

 • Training Group zaprasza bezrobotnych mieszkańców m. Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Młodzi z pasją w pracy”. Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych, zdolnych i gotowych podjąć zatrudnienie, które nie ukończyły 30 roku życia. Uczestnicy mają do wyboru jedno z następujących szkoleń: […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „MALUCH - edycja 2014” – moduł 2

 • 108 gmin dostanie łącznie 40 milionów złotych z programu MALUCH 2014 na utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych. Dofinansowanych będzie 5481 miejsc w żłobkach i klubikach dziecięcych. O wsparcie na tym etapie mogły ubiegać się gminy. Środki przeznaczone na działanie gminnych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu – żłobki […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki otwartego konkursu Programu ASOS – edycja 2014

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu Programu ASOS – edycja 2014. Ogółem w ramach konkursu wpłynęło ponad 2400 wniosków, z czego 470 otrzymało dotację. Z województwa podlaskiego przyjęto do realizacji 10 projektów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/wyniki-otwartego-konkursu-programu-asos—edycja-2014-/
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na bezpłatne warsztaty nowych technik rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży

 • Materiały do pobrania: Zaproszenie
  Przeczytaj całość »

 • Etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 • We wtorek 15 kwietnia w powiatach województwa podlaskiego odbyły się eliminacje do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Tego dnia uczniowie podlaskich szkół ponadgimnazjalnych odpowiadając na testowe pytania, wykazywali się wiedzą, aby w kolejnym – wojewódzkim etapie – móc zdobyć najwyższe noty. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca nowej ustawy o zbiórkach publicznych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż 1 kwietnia 2014 r.  Prezydent RP podpisał nową ustawę o zbiórkach publicznych. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, od tego momentu liczyć się będzie trzymiesięczne vacatio legis. Przygotowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji ustawa zakłada, że to obywatele powinni decydować o tym, komu – jakiej organizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – XII Podlaskie Dni Rodziny!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły oraz instytucje administracji rządowej województwa podlaskiego do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XII Podlaskich Dni Rodziny. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji, organizowanej od 1 maja do 31 sierpnia br., jest – „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”. Przedsięwzięcia organizowane w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o trwającej VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego […]
  Przeczytaj całość »

 • Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2014” – konkurs MPiPS

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – […]
  Przeczytaj całość »

 • Komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w sprawie formularza OZPS – III Edycja/2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.)

 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych informują, że nastąpi przesunięcie terminu umieszczenia w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) wzoru Formularza OZPS – III edycja /2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.). Nowy termin umieszczenia w CAS określony został na dzień 18 marca 2014 roku. Przesunięcie terminu wynika, z następujących okoliczności: Dopracowanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych

 • Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w procedurze wyłaniania dobrych praktyk, które zostaną umieszczone w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny promujący Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego dotyczący promocji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu o tematyce promującej przesłania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (dowolna technika plastyczna, format A3). Termin nadsyłania prac do 28 kwietnia 2014 r. na adres ROPS […]
  Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 - 2018

 • Uchwałą NR XXXVI/442/14 z dnia    24 lutego 2014 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych samorządu województwa należy opracowanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

 • Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych: • Model Gminny Standard […]
  Przeczytaj całość »

 • KONKURS MPiPS – ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 -2015 – Edycja 2014

 • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2014 zadań przyjętych w Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs MPiPS - ASOS - Edycja 2014

 • Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Projekty zgłoszone do konkursu muszą wpisywać się w jeden […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe zajmujące się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Podlaskim na lata 2014 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Podlaskim na lata 2014 – 2018, będącego  dokumentem komplementarnym i operacyjnym wobec Wojewódzkiej Strategii […]
  Przeczytaj całość »

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli podmiotów takich, jak Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa […]
  Przeczytaj całość »