Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Baner - Krajowa administracja skarbowa.
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Logo z odnośnikiem do Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Widget - Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України
 • Zaproszenie na szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom serdecznie zaprasza na szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Szkolenie odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej nr 115 (sala sejmikowa, I piętro)...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w trzydniowym Forum Inicjatyw Lokalnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym...
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 27, 28 i 29 czerwca 2022 r. oraz 12 i 13 lipca 2022 r. odbyło się 5 jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 99 pracowników jednostek pomocy społecznej...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji (NOWE TERMINY)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na: Szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego tj. Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, radnych oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa podlaskiego. Zakres tematyczny szkolenia:   1....
  Przeczytaj całość »

 • Filmy dotyczące tworzenia Centrum Usług Społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji

 • Tworzenie Centrum Usług Społecznych: Tworzenie Centrum Usług Społecznych   Spot dotyczący procesu deinstytucjonalizacji, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie: Spot dotyczący procesu deinstytucjonalizacji, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności