Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Placówce jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się  pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

„ISTNIEJE OBECNIE TYLU GENIUSZÓW, ŻE NALEŻY BYĆ ZADOWOLONYM, GDY NIEBO OBDARZY NAS DZIECKIEM, KTÓRE NIE JEST GENIALNE.” – Georg Christoph Lichtenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.