Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Placówce jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się  pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

ul. Jeździecka 1

16-001 Ignatki – Osiedle

tel. 85 742 12 91

tel. 85 717 03 60

tel. 85 663 19 47

fax 85 663 22 59

email: rpot@rops-bialystok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.