Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek i instytucji pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. W związku z potrzebą określenia tematów: szkoleń, kursów, doradztwa, wizyt studyjnych oraz specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na 2014 r. zwracamy się do Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ANKIETY.

Pozyskane informacje umożliwią w rzetelny oraz dostosowany do Państwa potrzeb sposób przygotować założenia i budżet projektu na 2014 r.
Wypełnioną ankietę należy przekazać w formie e-mail na adres: rops@rops-bialystok.pl lub faksem 85 744 71 37 w terminie do dnia 30 września 2013 r. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu – 85 742 06 94.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych