Seminarium „Organizacja procesów badawczych w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej”

W dniach 23-24 kwietnia 2012 r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej uczestniczyli w Seminarium pt. „Organizacja procesów badawczych w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej”, zorganizowanym przez pracowników ROPS-u z Lublina. Spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym, a uczestnikami spotkania byli pracownicy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciel Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie Pan Andrzej Trzeciecki zaprezentował dorobek badawczy Instytutu w latach 2010-2011 oraz plany badawcze na rok 2012.

W kolejnej części wystąpili przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Pan Piotr Mrozek kierownik Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” omówił bieżące sprawy oraz nakreślił zakres istniejących problemów dotyczących funkcjonowania OIS w województwach. Następnie Pani Agnieszka Wieczorek specjalista ds. rozliczeń w CRZL opowiedziała o kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.

W kolejnym dniu odbyły się warsztaty dla uczestników seminarium, które dotyczyły: opracowywania koncepcji badawczej oraz wskaźników w polityce społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych