Spotkanie „Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich” oraz Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej 2013 r. w Szczecinie i Nowym Warpnie

W dniach 17-20 września 2013 r. w Szczecinie i Nowym Warpnie pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w spotkaniu „Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich” oraz Ogólnopolskim Spotkaniu Ekonomii Społecznej- OSES 2013.

Spotkanie „Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich” organizowane było w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś OSES 2013 organizowane były w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej.

W trakcie dwóch dni 17-18 września przybliżone zostały zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej w zdegradowanych środowiskach popegeerowskich. Pierwszego dnia zostały zaprezentowane referaty m.in. „Spuścizna PGR- ów…i co dalej?” oraz „Nowe formy przedsiębiorczości na wsi”. Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna nt. „Innowacje społeczne w działaniu”.

W dniach 19-20 września odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej, którego tematem przewodnim była rola terytorium społecznie odpowiedzialnego w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Pierwszego dnia OSES 2013 odbyło się 8 równoległych sesji panelowych z zakresu ekonomii społecznej oraz Gala przedsiębiorczości społecznej w Teatrze Współczesnym na której zostały ogłoszone wyniki konkursu regionalnego (na Animatora ekonomii społecznej, podmiot ekonomii społecznej i samorząd przyjazny ekonomii społecznej). 20 września w Nowym Warpnie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej, panele dyskusyjne z decydentami i praktykami, warsztaty podnoszące kompetencje przedsiębiorstw społecznych, sesje dla partnerów społeczno- gospodarczych PS oraz działały punkty konsultacyjne.

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych