Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego – raport z badania

Z wielką przyjemnością  przekazujemy na Państwa ręce nowe opracowanie badawcze „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”. Publikacja zawiera charakterystykę spółdzielni socjalnych funkcjonujących na Podlasiu. Osoby zainteresowane tematyką spółdzielczości socjalnej zachęcamy do zapoznania się prezentowanym raportem.

Do pobrania:

RAPORT Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego

Prezentacja multimedialna:

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych