Konsultacje wypełniania formularzy oceny zasobów pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych zorganizował w terminie 14-16 marca 2012 r. konsultacje formularzy oceny zasobów pomocy społecznej, nowego narzędzia w pomocy społecznej opartego o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych