Szkolenie dla kadr Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z zakresu stosowania narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej

W dniach 28 luty – 2 marca 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach odbyło się szkolenie dotyczące użytkowania elektronicznej aplikacji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS). Szkolenie dotyczyło obsługi elektronicznej aplikacji formularzy oceny zasobów pomocy społecznej w systemie SAC. Adresatami szkolenia były osoby zatrudnione w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej. Szkolenie było kolejnym etapem wdrażania narzędzia OZPS, wypracowanego w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szkolenia było przekazanie kadrze ROPS wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi elektronicznej aplikacji OZPS będącej częścią Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych