Szkolenie pracowników OIS nt. „Prowadzenie badań techniką CAWI”

W dniach 24-27 stycznia 2012 roku pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w szkoleniu nt. „Prowadzenie badań techniką CAWI” zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Szkolenie w wymiarze 30 godzin obejmowało następujący zakres tematyczny:

• Specyfika badań ilościowych realizowanych techniką CAWI (wywiad przez Internet)

• Programowanie kwestionariuszy w systemie CAWI na przykładzie LimeSurvey

• Realizacja badań CAWI na przykładzie programu LimeSurvey.

Zajęcia miały charakter ćwiczeń praktycznych i warsztatów połączonych z wykładami. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z teorią dotyczącą prowadzenia badań techniką CAWI, tudzież zastosowania tego rodzaju analizy w praktycznym działaniu.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych