„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku”

Prezentujemy Państwu wyniki badania „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku”. Przedstawiony materiał jest efektem końcowym analizy wykonanej przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Raport opracowano na podstawie wyników ankiet PARPA-G1, przeprowadzonych wśród ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, odpowiedzialnych za realizację zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Życzymy miłej lektury.

RAPORT – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie podlaskim w 2012r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych