Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – III edycja/2013

Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych uprzejmie informują, że zakończone zostały prace analityczne dotyczące Formularza OZPS 2013. Korekta formularza została przygotowana na podstawie konsultacji z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, których podsumowanie nastąpiło w czerwcu 2013 r. w Białymstoku na spotkaniu roboczym z przedstawicielami Obserwatoriów Integracji Społecznej Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Informujemy, iż wzór skorygowanego formularza OZPS – III edycja 2013 zostanie umieszczony w elektronicznym systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. Data ta jest determinowana okresem pozwalającym zasilić Formularz OZPS danymi ze zbiorów centralnych oraz ze źródeł centralnych zewnętrznych tak jak to miało miejsce podczas dwóch ostatnich edycji.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższym załączniku

KOMUNIKAT nt .Formularza OZPS 2013

FORMULARZ OZPS 2013

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych