Komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w sprawie formularza OZPS – III Edycja/2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.)

Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych informują, że nastąpi przesunięcie terminu umieszczenia w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) wzoru Formularza OZPS – III edycja /2014 (ocena zasobów pomocy społecznej
za 2013 r.). Nowy termin umieszczenia w CAS określony został na dzień 18 marca 2014 roku.

Przesunięcie terminu wynika, z następujących okoliczności:

  • Dopracowanie części „Objaśnienia” oraz „Wskaźniki”, stanowiących integralne elementy Formularza OZPS;
  • Opóźnienia w zasilaniu komórek Formularza OZPS z niektórych zbiorów statystycznych.

Więcej informacji:

http://irss.pl/2014/03/komunikat-dla-jednostek-organizacyjnych-pomocy-spolecznej-w-sprawie-formularza-ozps-iii-edycja2014-ocena-zasobow-pomocy-spolecznej-za-2013-r/

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych