Badanie „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”

Już w lipcu br. ruszą działania pod kątem realizacji badania pn. „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”. Badanie to na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje Instytut Badawczy IPC z Wrocławia.

Celem badania jest dokonanie kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnoprawnych w województwie podlaskim oraz zidentyfikowanie zasobów instytucjonalnych podejmujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Bardzo prosimy osoby które zostaną wylosowane do udziału w badaniu o przychylne nastawienie wobec naszych badaczy i ankieterów oraz pomoc w realizacji ww. badania. Anonimowe opinie wyrażane przez respondentów będą dla nas niezwykle cenne i pozwolą na określenie działań organizacji świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom– mówi Bartłomiej Kazubski, manager projektu ze strony Instytutu Badawczego IPC.

W ramach projektu pracownicy Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia przeprowadzać będą na terenie całego województwa podlaskiego działania o charakterze badawczym. W sumie zostanie przebadanych 607 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Zaplanowany projekt badawczy pt. „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim” realizowany jest na potrzeby zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych