Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

W dniu 29 września 2014 roku odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała uczestników spotkania i poinformowała o celu spotkania.
Następnie Pani Idalia Wyszyńska z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego omówiła organizację i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w latach 2012-2013.
W dalszej kolejności Pani Małgorzata Janczuk z Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Białymstoku przedstawiła sprawozdanie z monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za okres 2012-2013. Zaprezentowała sześć obszarów objętych monitoringiem, które uznano za priorytetowe dla sfery polityki społecznej.
W następnej części spotkania Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przedstawiła podsumowanie konsultacji społecznych „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Konsultacje społeczne przeprowadzone były w okresie od 21 lipca 2014 roku do 4 sierpnia 2014 roku w formie przyjmowania opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii.
Z kolei Zastępca Dyrektora ROPS w Białymstoku Pani Bożena Tomaszewska omówiła nowy dokument „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” po aktualizacji z uwzględnieniem uwag, które wpłynęły podczas prowadzonych konsultacji społecznych.
W kolejnej części spotkania Kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Białymstoku Pani Emilia Gołaszewska zaprezentowała wskaźniki oraz zarządzanie „Strategią Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”.
Spotkanie zakończono podziękowaniem Dyrektora ROPS Panią Elżbietę Rajewską – Nikonowicz oraz Kierownika Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS Panią Emilię Gołaszewską za przybycie i wspólną pracę nad nową „Strategią Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” .

Fotogaleria ze spotkania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych