Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Przekazujemy w Państwa ręce „Strategię Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Dokument ten został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy konsultacji zespołu specjalistów podejmujących na terenie województwa podlaskiego działania w różnych obszarach polityki społecznej. Dokument Strategii wskazuje priorytetowe kierunki działań do realizacji na przestrzeni lat 2014-2020 celem ograniczania niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych występujących w naszym województwie.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych