„Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018” – raport z monitoringu za okres 2012-2013

Przekazujemy Państwu raport z monitoringu za okres 2012-2013 „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010–2018″.  Podstawowym celem monitoringu jest analiza działań wdrażanych w analizowanym okresie (lata 2012-2013) w województwie podlaskim przez realizatorów Strategii. Zakres tematyczny monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej określają cele strategiczne, operacyjne oraz wynikające z nich działania. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

„Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018” – raport z monitoringu za okres 2012-2013

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych