Szkolenie dla pracowników ROPS „Formularz OZPS po zmianach”

W dniach 29 stycznia – 1 luty 2013r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w szkoleniu nt. „Formularz OZPS po zmianach” zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników ze zmianami jakie nastąpiły w formularzu oceny zasobów pomocy społecznej. Podczas spotkania przedstawiciele ROPS wysłuchali wykładu Pani Jadwigi Pauli nt. oceny zasobów pomocy społecznej jako narzędzia monitorowania i planowania działań pomocy społecznej w województwie. W dalszej części szkolenia Pan Andrzej Trzeciecki przedstawił korektę formularza OZPS, która została sporządzona wskutek konsultacji z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, po pierwszym roku zastosowania narzędzia.

W dalszej kolejności zaprezentowano informacje nt. jak tworzyć rekomendacje z OZPS dla budowy systemów usług pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie. Przedstawiciele firmy Sygnity zaprezentowali nowy elektroniczny formularz OZPS 2013.

Jednym z elementów szkolenia była prezentacja wstępnych wyników konsultacji „Efektywność narzędzia OZPS”. W trakcie szkolenia przedstawiono również metody pozyskiwania, weryfikacji i prezentacji danych oraz zapoznano uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami wystąpień publicznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych