Raport „losy wychowanków”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowoopracowanym raportem badawczym na temat: „Analizalosów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczychz terenu województwa podlaskiego. Głównym celem badania była diagnoza uwarunkowań dotyczących pieczy zastępczej prowadzonej przez placówki opiekuńczo–wychowawcze na terenie województwa podlaskiego. Wyrażamy nadzieję, iż prezentowany materiał zainteresuje Państwa oraz przyczyni się do pogłębienia wiedzy w tym przedmiocie.

Dokument do pobrania:

Okładka losy wychowanków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych