Konsultacje Formularz OZPS po zmianach dla OPS i PCPR z terenu województwa podlaskiego

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych 19 marca 2013 r. w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4, Sala Kolumnowa (II piętro) organizuje konsultacje dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego. Konsultacje dotyczą obsługi skorygowanego formularza OZPS za rok 2012. Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia do dnia 14.03.2013, które dostępne jest na stronie IRSS – http://irss.pl/2013/03/formularz-zgloszeniowy-konsultacje-ozps-bialystok-19-03-2013-r/

    Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie IRSS.

    Wszelkich informacji na temat konsultacji udziela Dział Badań tel. 22 629-40-18 wew. 112 lub 109 lub Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Białymstoku tel. 85 742 06 94

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych