Konsultacje dotyczące formularza oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 19 marca 2013 r. zorganizował w Białystoku spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego dotyczące skorygowanego narzędzia do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS) za rok 2012.

W trakcie spotkania  przedstawiciel Instytutu Rozwoju Służb Społecznych oraz pracownik firmy Sygnity poinformowali o najważniejszych zmianach technicznych oraz merytorycznych wprowadzonych w narzędziu. Zaprezentowano ponadto poszczególne elementy narzędzia oraz zapoznano uczestników z  dostępnymi opcjami w systemie Statystyczna Aplikacja Centralna służącymi sprawnemu sporządzeniu OZPS.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych