Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej

W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośbą do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego o wypełnienie w Statystycznej Aplikacji Centralnej formularza Oceny za rok 2012 oraz przekazania go w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Ponadto zwracamy się z prośbą, aby w wypełnionym formularzu wskazać wnioski i rekomendacje stworzone na podstawie przeprowadzonej analizy. Otrzymane informacje posłużą Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku opracowaniu rzeczywistych zasobów i potrzeb pomocy społecznej na poziomie województwa podlaskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych