Badanie wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności służb społecznych w Polsce

Informujemy iż, Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami realizuje ogólnopolskie badanie na temat wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności  służb społecznych w Polsce.

Badanie skierowane jest do osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, wykonujących czynności merytoryczne (tj. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, koordynatora, asystenta rodziny, czy dyrektora), jak i związanych z administracyjną obsługą projektów (księgowa, specjalista ds. rozliczeń).

Celem badania jest poznanie organizacji pracy (w tym m.in. warunków do niej, podziału obowiązków, czasu przeznaczonego na ich wykonywanie oraz motywacji personelu do opracowywania i wdrażania projektów).

            Celem badania opracowano następujące narzędzia badawcze:

Ankiety będą aktywne do 8 kwietnia. Ich wypełnienie jest anonimowe i trwa około 10 minut, a realizacja wywiadu około 25. Na jednym komputerze można wypełnić więcej niż jedną ankietę. Uzyskane dane będą poddane analizie i opublikowane w formie raportu.

Ponadto wśród pracowników merytorycznych będą prowadzone indywidualne wywiady pogłębione. Osobą realizującą wywiad będzie przeszkolony ankieter. Dane z wywiadu zostaną przekazane Zespołowi Badawczemu z IRSS, przy zachowaniu anonimowości respondenta.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie kwestionariuszy ankiet oraz zachęcamy do udziału w wywiadach. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z dr Martą Mikołajczyk, pod adresem email: badania@irss.pl

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych