Badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje przeprowadzić badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”. Głównym celem badania jest pozyskanie kompleksowej wiedzy o działalności spółdzielni socjalnych oraz zdiagnozowanie obecnej kondycji ekonomicznej społecznej tych podmiotów.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego o pobranie i wypełnienie załączonej na stronie ROPS ankiety.

Wypełniony formularz ankiety należy przekazać w formie pisemnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok lub elektronicznej na adres e-mail: izabela.grabowska@rops-bialystok.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 roku. Więcej informacji na temat badania można uzyskać pod numerem telefonu: 85 742 06 94.

 

Załącznik:

ankieta do badania – Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych