„Badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych”

Informujemy, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami prowadzi ogólnopolskie badanie nt. zasobów i potencjału  kształcenia e -learningowego pracowników socjalnych.

Badanie kierowane jest do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie przeprowadzane w terminie od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2013 roku.

W związku z powyższym zwracamy się do pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego o czynny udział w badaniu poprzez uzupełnienie kwestionariuszy zamieszczonych w Internecie pod adresem: http://badania.irss.pl/ankieta/110358/e-learning.html

Badanie jest anonimowe i zajmuje około 10 minut. Uzyskane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej i opracowane w formie raportu, który zostanie opublikowany.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Anną Kuczyńską, pod adresem email: anna.kuczynska@irrs.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych