Szkolenie dla ROPS z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje ogólnopolskie szkolenie pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”.
Spotkanie skierowane jest do pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. W szkoleniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych oraz firmy Sygnity. Tematem przewodnim będzie Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, która jest ustawowym obowiązkiem gmin, powiatów oraz samorządów wojewódzkich.
Poniższy załącznik zawiera szczegółowe informacje o spotkaniu. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

http://irss.pl/2013/05/komunikat-szkolenie-dla-rops-z-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych