Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim w 2014 roku

Przekazujemy Państwu raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2014″. Materiał zawiera informację zbiorczą o sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w województwie podlaskim. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej w województwie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na […] ...więcej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim w 2013 roku

Materiały do pobrania: Raport – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2013 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – prezentacja multimedialna ...więcej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012

W związku z zakończeniem analizy formularzy OZPS wypełnionych przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej przekazujemy Państwu sporządzony raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012”. Publikacja zawiera informacje o sytuacji demograficznej i społecznej województwa, o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. To również zbiór informacji o zasobach pomocy […] ...więcej

"Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim w 2011 roku"

W związku z zakończeniem analizy „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim w 2011 roku” przekazujemy Państwu sporządzony raport. Dokument został opracowany na podstawie lokalnych ocen gmin i powiatów w oparciu o dane o sytuacji demograficznej i społecznej, danych o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, danych o zasobach pomocy społecznej w gminie i […] ...więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Logo - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Logo - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Logo CAS.