Ubóstwo

"Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”.

Przekazujemy Państwu wyniki badania „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”. Raport jest wynikiem badania przeprowadzonego przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Publikacja przedstawia  analizę poziomu ubóstwa na trzech szczeblach terytorialnych – we wszystkich województwach, powiatach oraz gminach województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do lektury. Raport […] ...więcej

Raport - Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego - wielowymiarowa analiza

Prezentujemy Państwu wyniki najnowszego badania „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”. Przedmiotowy raport jest efektem dwóch badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Pierwsza część materiału prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Zaprezentowana analiza dotyczy roku 2011 i określa stopień zagrożenia ubóstwem mieszkańców […] ...więcej

Raport "Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010"

W związku z zakończeniem analizy „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010” przekazujemy Państwu sporządzony raport. Niniejsza analiza jest swego rodzaju uzupełnieniem i kontynuacją raportu z roku 2010. Obejmuje bowiem swym zakresem analizę poziomu ubóstwa w latach 2009-2010. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.  Załącznik – Raport ...więcej

WIELOWYMIAROWA ANALIZA POZIOMU UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2007 - 2009

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Obserwatorium Integracji Społecznej – w Białymstoku, zakończył prace badawcze dotyczące poziomu ubóstwa w powiatach i gminach województwa podlaskiego w latach 2007 – 2009. W załączeniu przedstawiamy Państwu opracowany raport, wyrażając nadzieję, że przeprowadzone badania przyczynią się do głębszej analizy zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego przez podmioty i instytucje działające w obszarze […] ...więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych