Bilans potrzeb

Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na 2011 rok

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok służy szacowaniu kondycji pomocy społecznej w naszym województwie. Dane uzyskane w drodze badania ankietowego, a także szczegółowa analiza zebranego materiału stanowią cenne źródło dla planowania alokacji środków pieniężnych do realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej. Badanie pokazuje stopień realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe […] ...więcej

Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na 2010 rok

Analiza  bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na 2010 rok ...więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Logo - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Logo - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Logo CAS.