Identyfikacja potrzeb informacyjnych

„Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego” - 2013 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowoopracowanym raportem badawczym na temat „Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone wśród jednostek sektora pomocy i integracji społecznej tj. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na podstawie wyników badania ankietowego rozpoznano niedobory i […] ...więcej

Indentyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej w województwie podlaskim - 2009 r.

POBIERZ RAPORT ...więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych