Potrzeby szkoleniowe

Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015

Przekazujemy Państwu wyniki badania ankietowego na temat: „Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015”. Opracowany materiał przedstawia diagnozę potrzeb pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego. Rozpoznanie potrzeb identyfikuje luki kompetencyjne w określonych zakresach oraz umożliwia wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy społecznej. […] ...więcej

Analiza potrzeb szkoleniowych w województwie podlaskim na rok 2014

analiza potrzeb szkoleniowych 2014 ...więcej

„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2013”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowoopracowanym raportem badawczym na temat: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2013”. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych umożliwiło zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazało kierunki rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek […] ...więcej

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na 2012 r.

Do pobrania RAPORT – Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim ...więcej

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na 2011 rok

Kliknij aby pobrać dokument ...więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych