Projekty UE

Biuletyn Informacyjny Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku - styczeń 2014

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze styczniowym numerem Biuletynu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku. Na łamach Biuletynu znajdziecie Państwo aktualności na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do pobrania: http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/aktualnosci/2178,biuletyn-informacyjny-regionalnego-osrodka-efs-w-bialymstoku_styczen-2014.html   ...więcej

Plany Działania na lata 2014-2015

IP PO KL informacje, że Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął do realizacji Plany Działania na lata 2014-2015. Szczegółowe informacje o przewidzianych do realizacji działaniach w najbliższych latach znajdują się na stronie: http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/aktualnosci/2166,plany-dzialania-na-lata-2014-2015.html     ...więcej

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału […] ...więcej

Podział środków na poszczególne gminy i powiaty w województwie podlaskim na rok 2014-2015 w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2

Instytucja Pośrednicząca PO KL w Województwie Podlaskim informuje, iż dokonany został podział środków w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie algorytmu wskazanego w ramach „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki […] ...więcej

Konsultacje nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

15 listopada ruszyły konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Mieszkańcy swoje uwagi mogą zgłaszać do 2 stycznia 2014 roku. Prace nad projektem Programu trwały ponad rok. Na poziomie strategicznym czuwał nad nimi Komitet Sterujący Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (który odpowiada nie tylko za wdrażanie Strategii Rozwoju, ale również za […] ...więcej

Starsze wpisy »
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Logo - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Logo - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Logo CAS.