Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ośrodku adopcyjnym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Ośrodek Adopcyjny ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok

Tel. (85) 744 29 84,  742 68 38      tel./fax  (85) 744 71 37

adopcja.bialystok@rops-bialystok.pl

Ośrodek pracuje w godzinach:

Poniedziałek 07.30 15.30
Wtorek 07.30 15.30
Środa 07.30 15.30
Czwartek 07.30 15.30
Piątek 07.30 15.30

Mapka jak do nas trafić w Białymstoku:

Pokaż Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku na większej mapie


zamiejscowe stanowiska w Łomży

ul. Aleja Legionów 27, 18-400 Łomża

Tel.(86) 216 43 94      fax  (86) 215 00 64

adopcja.lomza@rops-bialystok.pl

Ośrodek pracuje w godzinach:

Poniedziałek 07.30 15.30
Wtorek 07.30 15.30
Środa 07.30 15.30
Czwartek 07.30 15.30
Piątek 07.30 15.30

Mapka jak do nas trafić w Łomży:

Pokaż Ośrodek adopcyjny łomża na większej mapie