Subregiony wsparcia Podlaskiej Ekonomii Społecznej

Dane kontaktowe:

 1. Subregion Białostocki:
  • Projekt „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
  • Lider: Fundacja Biznes i Prawo w Białymstoku
  • tel. 85 732 02 58
  • e-mail: bialystok.finanse@gmail.com
  • strona internetowa: http://podlaskiengo.pl/
  • Partnerzy: 
   • Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych,
   • Podlaski Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Białystok.
 2. Subregion Bielski:
  • Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim”
  • Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych
  • tel. 85 732 02 58
  • e-mail: mpips.finanse@gmail.com
  • strona internetowa: http://www.klasterngo.pl/
  • Partnerzy: 
   • Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku,
   • Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – Holos.
 3. Subregion Suwalski:
  • Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”
  • Lider: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
  • tel. 87 566 20 55 wew. 207
  • e-mail: arrares@ares.suwalki.pl
  • strona internetowa: www.owes.ares.suwalki.pl
  • Partnerzy: 
   • Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (tel. 87 565 13 86, link: http://www.frp.pl/).
 4. Subregion Łomżyński: