Zaproszenie na warsztaty pn. „Rozliczanie przez rezultaty realizacji zadań pożytku publicznego szansą dla rozwoju ekonomii społecznej” – 14 października 2020r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Rozliczanie przez rezultaty realizacji zadań pożytku publicznego szansą dla rozwoju ekonomii społecznej”. Szczegółowe informacje znajdują w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: