Aktualności:

Seminarium „Przemoc domowa – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2023”

14 września 2023 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się seminarium pn. „Przemoc domowa – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie 2023”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, skierowane było do przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno – pomocowych z terenu województwa podlaskiego. W sumie w spotkaniu udział wzięły […] Czytaj całość »

Kampania społeczna pt. #RozmawiajReaguj

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/ Czytaj całość »

Konferencja „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 15 grudnia 2022 r. organizuje wojewódzką konferencję pn. „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”. Obszar merytoryczny konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane z uzależnieniami behawioralnymi dzieci i młodzieży, rozwojem ich psychiki, przemoc wobec dzieci i nastolatków a także profilaktykę rekomendowaną na poziomie europejskim. Szczegółowy program konferencji znajduje […] Czytaj całość »

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w latach 2022-2025 działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku , współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2022-2025, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ośrodek zapewnia nieodpłatnie: Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów, Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną, Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego, Pokrywanie kosztów świadczeń […] Czytaj całość »

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym […] Czytaj całość »

Archiwum wiadomości 2019 Archiwum wiadomości 2016 Archiwum wiadomości 2015 Archiwum wiadomości 2014 Archiwum wiadomości 2013