Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Logo z odnośnikiem do Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2021 r. Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle stała się wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną zorganizowaną w formie jednostki budżetowej. Powyższe wynika z uchwały nr XXIII/295/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle.

Adres siedziby Placówki  nie ulega zmianie.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie wskazanej powyżej zmiany w Państwa bazach adresowych i systemach.

Z treścią uchwały nr XXIII/295/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle, można się zapoznać pod adresem – https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/5235/

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 • ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”

 • ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” Przedmiot konsultacji: Projekt „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” Termin konsultacji: 13.05.2021 r. – 27.05.2021 r. Forma konsultacji: Wszelkie uwagi dotyczące treści projektu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną...
  Przeczytaj całość »

 • OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu pn. „Sukces - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.

 • Dyrekcja Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w Rzeszowie uprzejmie informuje, że rozpoczęta została rekrutacja do projektu „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” realizowanego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące Modeli Kooperacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza Pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego na  3-dniowe Spotkanie seminaryjno – webinarowe prezentujące MODELE KOOPERACJI  i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej,  a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia...
  Przeczytaj całość »

 • Pożyczki Preferencyjne dla Organizacji Pozarządowych

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela Pożyczek Preferencyjnych na Start lub na Rozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na finansowanie rozpoczętej działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES. Pożyczki udzielane są na terenie Makroregionu II, obejmującego województwa: podkarpackie,...
  Przeczytaj całość »

 • Konkursy w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021

 • Uchwała i ogłoszenie konkursowe Wyniki Inne dokumenty do pobrania: Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 (plik PDF) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021 ...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności