Raport badawczy “Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego”

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. “Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Głównym celem niniejszego badania było poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania PES w województwie podlaskim. Osoby zainteresowana niniejszą tematyką zachęcamy do lektury.

Materiały do pobrania:

Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego