Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2019 r.

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku  na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 roku zapoznała się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem autopoprawki i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku.

Członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych uważają, że dodatkowe środki na tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej przyczynią się do rehabilitacji zawodowej, która ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.

            W drugiej części spotkania, członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych podsumowali cztery lata kadencji a Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Elżbieta Rajewska – Nikonowicz wręczyła zgromadzonym członkom podziękowania za konstruktywną współpracę.