Zaproszenie na szkolenie stacjonarne pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny
i aspirant pracy socjalnej
z terenu województwa podlaskiego na jednodniowe bezpłatne szkolenie stacjonarne pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostaną, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
  • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
  • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Terminy szkoleń do wyboru:

  • 30 czerwca 2021 r. (środa),
  • 01 lipca 2021 r. (czwartek),
  • 02 lipca 2021 r. (piątek),

Godziny szkoleń:  8.00 – 15.30.

Miejsce szkoleń: Hotel Silver, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok.

Szkolenie poprowadzi trener  Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego „Genesis” w Krakowie, Pan Michał Gluzek – doświadczony Trener, pracownik socjalny – interwent kryzysowy, certyfikowany trener umiejętności społecznych, redaktor prowadzący – koordynator ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego dla kadry zarządzającej w pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: projekt.akademiaps@rops-bialystok.pl  do dnia  16 czerwca 2021 r. Osobami do kontaktu w zakresie rekrutacji są specjaliści ds. potrzeb szkoleniowych projektu – Pani Monika Jodłowska i Pani Joanna Mnich – tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do Pobrania

 

 

Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego