Informacja dotycząca nowej ustawy o zbiórkach publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż 1 kwietnia 2014 r.  Prezydent RP podpisał nową ustawę o zbiórkach publicznych. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, od tego momentu liczyć się będzie trzymiesięczne vacatio legis.

Przygotowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji ustawa zakłada, że to obywatele powinni decydować o tym, komu – jakiej organizacji i na jaki cel – przekazać swoje pieniądze. To dla nich powinna być przygotowywana informacja o zbiórkach i ich wynikach.

Według nowych zasad, aby zorganizować zbiórkę gotówki do puszek, skarbon czy na ulicy wystarczy zgłoszenie na portalu internetowym. Portal będzie dostępny pod adresem zbiórki.gov.pl i ruszy w momencie wejście w życia ustawy. Tam też będą umieszczane sprawozdania ze zbiórek, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać i ocenić, czy zebrane ofiary pieniężne i dary rzeczowe zostały właściwie rozdysponowane. Po to, by zbierać pieniądze np. przelewem na konto, gdzie przepływ środków jest automatycznie rejestrowany, nie będą wymagane żadne dodatkowe formalności – do tej pory ta forma zbierania wymagała uzyskania pozwolenia na zbiórkę.

DECYZJE DOTYCZĄCE ZBIÓREK PUBLICZNYCH WYDANE PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY – TE ZBIÓRKI ORGANIZATORZY MAJĄ OBOWIĄZEK ROZLICZYĆ NA STARYCH ZASADACH.

Więcej informacji: