Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014

Przekazujemy Państwu raport: Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014. Podstawowym celem monitoringu jest analiza działań wdrażanych w analizowanym okresie (rok 2014) w województwie podlaskim na rzecz ekonomii społecznej. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014