Model Mieszkalnictwa Wspomaganego

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Projekt konkursowy ” W poszukiwaniu modelowych rozwiązań ”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Model Mieszkalnictwa Wspomaganego Skierowanego do Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w tym z zespołem Downa

Do pobrania:

 

Stopka z czterema partnerami projektu - ROPS w Białymstoku, Województwo Podlaskie, Otwórzmy przed nimi życie, Centrum Integracji Społecznej w Augustowie.