Szkolenie pn. „Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej

 
Zaproszenie na szkolenie pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa podlaskiego na jednodniowe bezpłatne szkolenie pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostaną, m.in:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
 • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
 • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
 • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cel szkolenia: pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Terminy szkoleń do wyboru:

 • 23 września 2020 r. (środa),
 • 24 września 2020 r. (czwartek),
 • 6 października 2020 r. (wtorek),
 • 7 października 2020 r. (środa),
 • 8 października 2020 r. (czwartek),
 • 9 października 2020 r. (piątek).

Godziny szkoleń:  8.00 – 15.30.

Miejsce szkoleń: Hotel Silver, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok.

Szkolenie poprowadzi trener  Ośrodka Wspierania Administracji Lokalnej w Dobrzyniewie Dużym, Pan Dariusz Matuk – radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od 1991 r., orzeka w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: projekt.akademiaps@rops-bialystok.pl  do dnia  14 września 2020 r. Osobami do kontaktu w zakresie rekrutacji są specjaliści ds. potrzeb szkoleniowych projektu – Pani Monika Jodłowska i Pani Joanna Mnich – tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Materiały do Pobrania

 
 

Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego