Projekt „Liderzy Kooperacji” Materiały edukacyjno-informacyjne

  • Filmy dotyczące tworzenia Centrum Usług Społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji

  • Tworzenie Centrum Usług Społecznych:  Tworzenie Centrum Usług Społecznych   Spot dotyczący procesu deinstytucjonalizacji, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie: Spot dotyczący procesu deinstytucjonalizacji, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w LubliniePrzeczytaj całość »