Aktualności Działu Badań i Analiz

 • Wyniki badania „Domy Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego w kontekście usamodzielnienia mieszkańców i procesu deinstytucjonalizacji”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził badanie z przedstawicielami Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, pod kątem możliwości usamodzielnienia się mieszkańców i procesu deinstytucjonalizacji. W załączeniu przekazujemy Państwu wyniki przedmiotowego badania. Do pobrania: Wyniki badania „Domy Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego w kontekście usamodzielnienia mieszkańców i procesu deinstytucjonalizacji”
  Przeczytaj całość »

 • Raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2021”,

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2021”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2019-2020

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2019-2020”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »