Regionalna Komisja Egzaminacyjna

Aktualności:

 • Informacja o rozpoczęciu procedury powoływania nowego składu Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028

 • W związku z zakończeniem kadencji 2018-2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych odpowiedzialna, na mocy art. 117 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. […] Przeczytaj całość »

 • Informacja o rozpoczęciu procedury powoływania nowego składu regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. Stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

 • 23 stycznia 2018 r. upływa termin zakończenia kadencji 2013-2018 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim. Wobec powyższego, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych odpowiedzialna, na mocy § 4 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji […] Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca egzaminu na i stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji […] Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca egzaminu na i stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań  Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. […] Przeczytaj całość »

 • Informacja Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim

 • Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. zweryfikowała i dopuściła do egzaminu 72 osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Terminy egzaminów: 4 lutego 2017 r.    godz. 11,00   grupa III (mazowiecko-łódzka) 5 lutego 2017 r.    godz.10,00    […] Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Materiały do pobrania: Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji  w zawodzie pracownik socjalny Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”

 • Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu w partnerstwie  z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych będzie realizować specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województw warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Szkolenia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.5 […] Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego”

 • Uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt jest realizowany […] Przeczytaj całość »

 • Uroczyste wręczenie dyplomów pracownikom socjalnym

 • IMG_2949W dniu 28.09.2015 r. przed rozpoczęciem XIV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, odbyło się wręczenie Dyplomów Uzyskania I Stopnia Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny. Dyplomy odebrało 29 pracowników socjalnych, którzy przystąpili i zaliczyli egzamin wynikiem pozytywnym w dniu 9 maja 2015 r., przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku. Dyplomy wręczał Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i […] Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca egzaminu na i stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Materiały do pobrania: Informacja dotycząca egzaminu na i stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Przeczytaj całość »


  Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm)  Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działają przy urzędach marszałkowskich lub na mocy decyzji marszałka województwa przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest marszałek województwa.

  Do zadań RKE należy m. in. przeprowadzenie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.

  W dniu 16 marca 2018 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486) dokonała wyboru członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w województwie podlaskim spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Województwa.

  Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim:

  1. Krystyna Dackiewicz
  2. Marzena Kryńska
  3. Joanna Szymanowska – Przewodnicząca RKE

  Osoba do kontaktu:

  Koordynatorem zadań Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w województwie podlaskim, przy Regionalnym Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest
  Pani Annę Nazaruk – Saczko

  Tel. 85 744 71 43 w. 212

  e-mail: anna.nazaruk@rops-bialystok.pl

   

  Materiały do pobrania: