Baner - Akademia Aktywności.

Aktualności pomocy społecznej

 • Szkolenia w trybie zdalnym „Praca socjalna z osobami starszymi” skierowane do pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 24 i 25 listopada 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 jednodniowe szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Praca socjalna z osobami starszymi”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 26 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu metod pracy i komunikacji z […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie stacjonarnym „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 7, 8 i 9 listopada 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” dla 44 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było poznanie metod skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz nabycie umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie zdalnym „Praca socjalna z osobami starszymi” skierowane do pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie zdalnym pn. „Praca socjalna z osobami starszymi”. Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie stacjonarnym „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”. Szkolenie będzie realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 15 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników. Cel szkolenia: poznanie metod […]Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin – 4 wrzesień 2022 rok

 • Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Liczna grupa osób na wózkach inwalidzkich oraz ich rodziny wokół domu krytego strzechą.Kontakty społeczne i dobre relacje z innymi ludźmi pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Organizowanie spotkań jest antidotum na poczucie osamotnienia wynikające z izolacji oraz barier z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością. W dniu 4 września 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 27, 28 i 29 czerwca 2022 r. oraz 12 i 13 lipca 2022 r. odbyło się 5 jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 99 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie zdalnym „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie zdalnym pn. „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie […]Przeczytaj całość »

 • Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”!

 • Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Uczelnią Korczaka […]Przeczytaj całość »

 • Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

 • W dniu 30 maja 2021 r. wszedł w życie zapis art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021r., poz. 803), zgodnie z którym istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora […]Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości 2021

  Archiwum wiadomości 2020

  Archiwum wiadomości 2019

  Archiwum wiadomości 2018

  Archiwum wiadomości 2017